Nemokama teisinė pagalba Internetu

Gaukite kvalifikuoto teisininko atsakymą per 24h


Užpildykite formą

  Sutinku su klausimas.lt naudojimosi taisyklėmis.
Klausimas.lt naudojimosi taisyklės Klausimas.lt - tai savanorių, turinčių teisinį išsilavinimą ir praktikuojančių teisininkų komanda, padeda Jums rasti kryptį gyvenimo situacijai spręsti. Savanoriai nėra advokatai, ar advokatų padėjėjai, tačiau naudodamiesi viešai skelbiama informacija, gali jus nukreipti pas advokatą ar advokato padėjėją, profesionaliai teisinei pagalbai gauti. Savanoriai teikdami atsakymus į Jūsų klausimus vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, tačiau jų nuomonė nebūtinai sutampa su advokatų ir advokatų padėjėjų nuomone, todėl prieš imdamiesi veiksmų savo klausimui/situacijai spręsti, turite kreiptis konsultacijos į advokatus arba advokatų padėjėjus. Suteikta informacija negali būti skleidžiama, platinama, viešinama ar kitaip naudojama be Klausimas.lt svetainės administratorių sutikimo. Svetainę administruojantys savanoriai neprisiima atsakomybės už atsakymo teisingumą. Svetainės lankytojams siekiama suteikti supratimą, kaip galima spręsti susidariusią situaciją ar iškilusį klausimą, bei siūlyti kreiptis profesionalios teisinės pagalbos, jei savarankiškai išspręsti klausimo ar situacijos negalima. Rašydami klausimą/situaciją Klausimas.lt sveitainėje ir išsiųsdami jį, Jūs užtikrinate, kad Jūsų tekste nėra jokios konfidencialios, slaptos ar ypatingos (pvz. asmens kodas) informacijos. Informacijos perdavimas mūsų komandai nesukuria konfidencialumo įsipareigojimo, komanda nėra atsakinga už informacijos perdavimo elektroninių ryšių kanalais saugumą. Konfidencialumą ir atsakomybę už Jūsų situacijos/klausimo teisingą išsprendimą, gali prisiimti tik praktikuojantys advokatai ar advokatų padėjėjai, kurie yra apdrausti profesinės rizikos draudimu. Klausimas.lt savanoriai gali nepateikti atsakymo į Jūsų klausimą ar situaciją, jei pateikėte klausimą iš srities, kurioje savanoriai nesispecializuoja, taip pat kai iš aprašymo akivaizdu, jog atsakymui reikia papildomų duomenų ar dokumentų, arba dėl klausimo sudėtingumo konsultuoti gali tik advokatas ar advokato padėjėjas. Duomenys pateikiami užpildant klausimo formą nėra kaupiami, saugomi, ar kitaip tvarkomi. Tokie duomenys reikalingi pateikti Jums atsakymą ir advokatų sąrašą pagal Jūsų gyvenamą vietą. Visos teisės yra saugomos.

Verslo teisė

Verslo teisė apima naujo verslo kūrimo klausimus bei klausimus, atsirandančius vystant verslą. Šią teisės šaką sudaro tokios teisės disciplinos kaip mokesčių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, nekilnojamojo turto teisė, bankroto teisė ir kita. Verslo teisės specialistai specializuojasi sandorių sudaryme, paprastai siekdami ne spręsti kilusius ginčus, o vengti konfliktų kilimo iš esmės.

Verslo teisė - Klausimas.lt

Šeimos teisė

Šeimos teisė apima civilinės teisės normas, reguliuojančias teisinius santykius tarp asmenų dėl santuokos, partnerystės, šeimos teisinius santykius, taip pat globą bei rūpybą, ginančių tokius teisinius gėrius kaip šeimos gerovė ir kt.

Šeimos teisė - Klausimas.lt

Darbo teisė

Darbo teisė – ši teisė reguliuoja sutartinius (darbuotojo ir darbdavio) santykius, užtikrindama darbuotojo ir darbdavio apsaugas ir garantijas.

Darbo teisė - Klausimas.lt